แพ็คเกจ Bundle คืออะไร?

แพ็คเกจ Bundle ถูกออกแบบมาเพื่อลูกค้าที่ต้องการใช้บริการฝากของเป็นจำนวนมากในระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะถูกแยกออกมาจากแพ็กเกจอื่น ค่าธรรมเนียมที่ลดลงและผลประโยชน์ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้บริการ

CloudRoom Per-Cell

CloudRoom Per-Cell ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของแพ็กเกจ Bundle ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บจะแสดงราคามาตรฐานจากปริมาตรของสิ่งของที่นำมาจัดเก็บจริง หลังจากนั้นจะถูกแปลงให้เป็นหน่วย Cell ตามภาพดังกล่าวนี้เป็นขนาดของกล่องขนาด 10 x 10 x 10cm = 1,000 cm3 มีค่าเท่ากับ 1 Cell โดยแต่ละ Cell จะคิดค่าบริการอยู่ที่ Cell ละ 3 บาทสำหรับการจัดเก็บรายเดือน.

ยกตัวอย่างเช่นกล่องสีน้ำเงิน Plastic Box (L) ขนาด 32 x 52 x 36cm หน่วย Cell จะถูกแปลงจากปริมาตรของกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง) และหารด้วย 1,000 ตัวเลขถูกปัดขึ้นทำเป็นเลขกลมๆจะได้อยู่ที่ 60 Cell ซึ่งค่าบริการรายเดือนคิดอยู่ที่ 3 บาทต่อ 1 Cell ดังนั้นค่าบริการจัดเก็บรายเดือนของกล่องใบนี้คือ 60 Cell x 3 = 180 บาทต่อเดือน

อนึ่ง ราคาของแพ็คเกจ Bundle ดังกล่าวจะมีราคาถูกกว่าค่าบริการจัดเก็บปรกติเป็นอย่างมาก โดยที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้บริการนานกว่า 3 เดือนเป็นต้นไป

แพ็คเกจ Bundle สุดคุ้ม

แพ็คเกจ Bundle ของเราแบ่งออกเป็น 4 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ (1) CloudRoom - S Plan (2) CloudRoom - M Plan (3) CloudRoom - L Plan (4) CloudRoom - XL Plan

CloudRoom - 
S Plan
900  บาท/เดือน
Bundle Cell:400 Cell

เพื่อให้คุณเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับจำนวนที่คุณสามารถเก็บได้ภายในจำนวน  400 Cellรวมกัน  10 ลังเอกสาร (M) คุณยังสามารถดูรายการพร้อมรูปภาพด้านล่างเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น

ลังเอกสาร (M)
30 x 32 x 41cm (40 Cell)
10
หน่วย
ลังเอกสาร (L)
43 x 44 x 47cm (80 Cell)
5
หน่วย
กล่องแขวนเสื้อ
50 x 58 x 97cm (100 Cell)
4
หน่วย
กล่องพลาสติก (M)
34 x 52 x 27cm (40 Cell)
10
หน่วย
กล่องพลาสติก (L)
32 x 52 x 36cm (60 Cell)
6
หน่วย

*รูปภาพด้านบนแสดงจำนวนกล่องในกรณีที่เลือกประเภทกล่องหนึ่งประเภทที่แสดงเป็นประเภทต่าง ๆ ที่สามารถเก็บไว้ในกล่องประเภท CloudRoom - S Plan

CloudRoom - S Plan รวมค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรี 1 (หนึ่ง) ครั้ง ทั้งคำขอจัดเก็บหรือไปรับ
**การจัดส่งฟรีประเภทนี้ไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้

อัตราทั่วไป : 1,200 บาท/เดือน

ราคา Bundle : 900 บาท/เดือน

(คุณประหยัดไป : -300 บาท/เดือน)

***ราคาของแพ็คเกจ Bundle ดังกล่าวจะมีราคาถูกกว่าค่าบริการจัดเก็บปรกติเป็นอย่างมาก โดยที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้บริการนานกว่า 3 เดือนเป็นต้นไป

CloudRoom - 
M Plan
1,900  บาท/เดือน
Bundle Cell:1,300 Cell

เพื่อให้คุณเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับจำนวนที่คุณสามารถเก็บได้ภายในจำนวน  1,300 Cellรวมกัน  32 ลังเอกสาร (M) คุณยังสามารถดูรายการพร้อมรูปภาพด้านล่างเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น

ลังเอกสาร (M)
30 x 32 x 41cm (40 Cell)
32
หน่วย
ลังเอกสาร (L)
43 x 44 x 47cm (80 Cell)
16
หน่วย
กล่องแขวนเสื้อ
50 x 58 x 97cm (100 Cell)
13
หน่วย
กล่องพลาสติก (M)
34 x 52 x 27cm (40 Cell)
32
หน่วย
กล่องพลาสติก (L)
32 x 52 x 36cm (60 Cell)
21
หน่วย

*รูปภาพด้านบนแสดงจำนวนกล่องในกรณีที่เลือกประเภทกล่องหนึ่งประเภทที่แสดงเป็นประเภทต่าง ๆ ที่สามารถเก็บไว้ในกล่องประเภท CloudRoom - M Plan

CloudRoom - M Plan รวมค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรี 1 (หนึ่ง) ครั้ง ทั้งคำขอจัดเก็บหรือไปรับ
**การจัดส่งฟรีประเภทนี้ไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้

อัตราทั่วไป : 3,900 บาท/เดือน

ราคา Bundle : 1,900 บาท/เดือน

(คุณประหยัดไป : -2,000 บาท/เดือน)

***ราคาของแพ็คเกจ Bundle ดังกล่าวจะมีราคาถูกกว่าค่าบริการจัดเก็บปรกติเป็นอย่างมาก โดยที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้บริการนานกว่า 3 เดือนเป็นต้นไป

CloudRoom - 
L Plan
2,900  บาท/เดือน
Bundle Cell:3,000 Cell

เพื่อให้คุณเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับจำนวนที่คุณสามารถเก็บได้ภายในจำนวน  3,000 Cellรวมกัน  75 ลังเอกสาร (M) คุณยังสามารถดูรายการพร้อมรูปภาพด้านล่างเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น

ลังเอกสาร (M)
30 x 32 x 41cm (40 Cell)
75
หน่วย
ลังเอกสาร (L)
43 x 44 x 47cm (80 Cell)
37
หน่วย
กล่องแขวนเสื้อ
50 x 58 x 97cm (100 Cell)
30
หน่วย
กล่องพลาสติก (M)
34 x 52 x 27cm (40 Cell)
75
หน่วย
กล่องพลาสติก (L)
32 x 52 x 36cm (60 Cell)
50
หน่วย

*รูปภาพด้านบนแสดงจำนวนกล่องในกรณีที่เลือกประเภทกล่องหนึ่งประเภทที่แสดงเป็นประเภทต่าง ๆ ที่สามารถเก็บไว้ในกล่องประเภท CloudRoom - L Plan

CloudRoom - L Plan รวมค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรี 2 (สอง) ครั้ง ทั้งคำขอจัดเก็บหรือไปรับ
**การจัดส่งฟรีประเภทนี้ไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้

อัตราทั่วไป : 9,000 บาท/เดือน

ราคา Bundle : 2,900 บาท/เดือน

(คุณประหยัดไป : -6,100 บาท/เดือน)

***ราคาของแพ็คเกจ Bundle ดังกล่าวจะมีราคาถูกกว่าค่าบริการจัดเก็บปรกติเป็นอย่างมาก โดยที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้บริการนานกว่า 3 เดือนเป็นต้นไป

CloudRoom - 
XL Plan
3,900  บาท/เดือน
Bundle Cell:5,000 Cell

เพื่อให้คุณเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับจำนวนที่คุณสามารถเก็บได้ภายในจำนวน  5,000 Cellรวมกัน  125 ลังเอกสาร (M) คุณยังสามารถดูรายการพร้อมรูปภาพด้านล่างเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น

ลังเอกสาร (M)
30 x 32 x 41cm (40 Cell)
125
หน่วย
ลังเอกสาร (L)
43 x 44 x 47cm (80 Cell)
62
หน่วย
กล่องแขวนเสื้อ
50 x 58 x 97cm (100 Cell)
50
หน่วย
กล่องพลาสติก (M)
34 x 52 x 27cm (40 Cell)
125
หน่วย
กล่องพลาสติก (L)
32 x 52 x 36cm (60 Cell)
83
หน่วย

*รูปภาพด้านบนแสดงจำนวนกล่องในกรณีที่เลือกประเภทกล่องหนึ่งประเภทที่แสดงเป็นประเภทต่าง ๆ ที่สามารถเก็บไว้ในกล่องประเภท CloudRoom - XL Plan

CloudRoom - XL Plan รวมค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรี 3 (สาม) ครั้ง ทั้งคำขอจัดเก็บหรือไปรับ
**การจัดส่งฟรีประเภทนี้ไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้

อัตราทั่วไป : 15,000 บาท/เดือน

ราคา Bundle : 3,900 บาท/เดือน

(คุณประหยัดไป : -11,100 บาท/เดือน)

***ราคาของแพ็คเกจ Bundle ดังกล่าวจะมีราคาถูกกว่าค่าบริการจัดเก็บปรกติเป็นอย่างมาก โดยที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้บริการนานกว่า 3 เดือนเป็นต้นไป